JUNIORS 6-12 ANYS

Per a nins i nines de 6 a 12 anys, durant el curs 2021/22, comptem amb les següents activitats:

 • Dansa moderna (6-12)
 • Pop Dance (6-12)
 • Ballet (6-9)
 • Fitjunior (6-12)
 • Kangoo (6-12)
 • Robòtica (6-12)
 • Total English (6-12). Grups dividits per cicles. 
 • Lletres divertides (6-12)
 • Mates divertides (6-12)
 • Patinatge (6-12)
 • Atletisme (6-12)
 • Crea i experimenta (6-12)

 

A més, s'ofereixen un conjunt de serveis acadèmics i educatius, tal com:

 • Reforç escolar: activitat acadèmica que té com a objectiu complementar el procés d’aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i guiar a l’alumne en dit procés.
 • Reforç d’anglès: activitat acadèmica on es treballen els aspectes més formals de la llengua anglesa, en els seus quatre camps: grammar, reading, writing i speaking.
 • Tècniques i hàbits d’estudi: conjunt d’activitats i tècniques dirigides a facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumne, fomentar el seu protagonisme en dit procés i desenvolupar la seva autonomia, així com la seva capacitat organitzativa.
 • Lecto-escriptura: activitat acadèmica dirigida, principalment, a l’alumnat de 1r i 2n de primària. Té com a objectiu potenciar, millorar i/o reforçar la capacitat d’escriptura i de lectura a través de continguts i jocs d’interès de l’alumnat. A més, es pretén promoure l'autoestima i autoconcepte de l'alumne a l'hora de posar en pràctiques aquestes habilitats. 
 • Reeducacions pedagògiques: intervenció psicoeducativa orientada a l'alumnat, de qualsevol curs escolar, que presenta algun tipus de dificultat d'aprenentatge, la qual pot estar derivada de trastorns d'aprenentatge, tal com dislèxia, discalcúlia i disgrafia, entre altres; de trastorns de conducta, com el TDAH o el trastorn negativista desafiant; de necessitats educatives especials... A més, també estan dirigides a l'alumnat que presenta altes capacitats. 

*Els horaris de reforç escolar i d'anglès, de reeducacions pedagògiques, de tècniques i hàbits d'estudi i de lecto-escriptura són a convenir. Les sessions poden ser individuals i/o en grups reduïts. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al 971595308 o al c/ Joan Lliteras, 43 (Manacor).   

Imprimeix Correu electrònic

"Segueix-nos a les xarxes socials"