JUNIORS 6-12 ANYS

Per a nins i nines de 6 a 12 anys, durant el curs 2021/22, comptem amb les següents activitats:

 

A més, s'ofereixen un conjunt de serveis acadèmics i educatius, tal com:

*Els horaris de reforç escolar i d'anglès, de reeducacions pedagògiques, de tècniques i hàbits d'estudi i de lecto-escriptura són a convenir. Les sessions poden ser individuals i/o en grups reduïts. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al 971595308 o al c/ Joan Lliteras, 43 (Manacor).   

Imprimeix