TEEN 13-16 ANYS

Les activitats dirigides a nins i nines d’entre 13 i 16 anys són:

  • Dansa moderna: gènere de dansa on s’interpreten i s’expressen sentiments i emocions a través del cos i de la música. Es treballen aspectes com la coordinació, el ritme i la flexibilitat. Es combinen diferents estils de dansa.
  • Fit Teen: activitat d’introducció al fitness d’una forma lúdica mitjançant circuits i jocs.
  • Kangoo: activitat esportiva que es duu terme amb un calçat específic que facilita el rebot. Es treballa la coordinació, la memorització, el ritme, l’equilibri i la força a partir del desenvolupament de coreografies guiades.
  • Taekwondo: art marcial de caràcter defensiu que treballa la concentració, el control d’emocions i la disciplina.
  • Total English: activitat en anglès que pretén fomentar l’ús de la llengua estrangera com a model lingüístic a partir del reforç i/o ampliació de continguts curriculars i del caràcter lúdic (a través de concursos de televisió, creació d’històries, investigacions, etc.).
  • Reforç escolar: classes en grups reduïts (de totes les assignatures) que tenen com a objectiu complementar el procés d’aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i guiar a l’alumne en dit procés.
  • Reforç d’anglès: classes en grups reduïts on es treballen els aspectes més formals de la llengua anglesa, en els seus quatre camps: grammar, reading, writing i speaking, possibilitant la millora de l’expressió escrita i oral.
  • Tècniques d’estudi: conjunt d’activitats i tècniques dirigides a facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumne, fomentar el seu protagonisme en dit procés i desenvolupar la seva autonomia, així com la seva capacitat organitzativa.

 

 

Imprimeix Correu electrònic

"Segueix-nos a les xarxes socials"