TEEN 12-16 ANYS

Les activitats dirigides a nins i nines d’entre 12 i 16 anys són:

  • Dansa moderna: activitat artística d’interpretació i expressió de sentiments i emocions a través del cos i de la música. Es treballen les tècniques bàsiques de la dansa, així com habilitats perceptives- motrius, la creativitat, l’expressió corporal i la improvisació.
  • Pop Dance: activitat artística on es treballen diferents estils de dansa a través de les cançons més actuals. Són moviments marcats i rítmics. 
  • Fit Teen: activitat esportiva d’introducció al món del fitness de forma lúdica mitjançant circuits, jocs i exercicis adaptats a l'edat i característiques dels participants. 
  • Total Cross Teen: activitat esportiva d'introducció al fitness on es treballa la força a través de circuits cardiovasculars i resistència muscular. 
  • Atletisme: activitat esportiva on es posen en pràctica les habilitats físiques- motrius pròpies de l'esport alhora que es promouen els seus valors i tècniques.
  • Patinatge: activitat esportiva on es treballa la tècnica del patinatge a través de jocs i circuits. 
  • Total English: activitat en anglès que pretén fomentar l’ús de la llengua estrangera com a model lingüístic a partir del reforç i/o ampliació de continguts curriculars. Es treballen els aspectes més formals de la llengua anglesa, en els seus quatre camps: grammar, reading, writing i speaking.

A més de les activitats esmentades anteriorment, també s'ofereixen un conjunt de serveis acadèmics:

  • Reforç escolar: activitat acadèmica que té com a objectiu complementar el procés d’aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i guiar a l’alumne en dit procés.
  • Tècniques i hàbits d’estudi: conjunt d’activitats i tècniques dirigides a facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumne, fomentar el seu protagonisme en dit procés i desenvolupar la seva autonomia, així com la seva capacitat organitzativa.
  • Reeducacions pedagògiques: intervenció psicoeducativa orientada a l'alumnat, de qualsevol curs escolar, que presenta algun tipus de dificultat d'aprenentatge, la qual pot estar derivada de trastorns d'aprenentatge, tal com dislèxia, discalcúlia i disgrafia, entre altres; de trastorns de conducta, com el TDAH o el trastorn negativista desafiant; de necessitats educatives especials... A més, també estan dirigides a l'alumnat que presenta altes capacitats.

*Els horaris de reforç escolar i d'anglès, de reeducacions pedagògiques i de tècniques i hàbits d'estudi són a convenir. Les sessions poden ser individuals i/o en grups reduïts. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al 971595308 o al c/ Joan Lliteras, 43 (Manacor)

 

Imprimeix Correu electrònic

"Segueix-nos a les xarxes socials"